Đóng
Hiện bản đồ khu (Block)
Hiện giai đoạn

Chú thích

  • Block đất đang bán
  • Block dất không quản lý
  • Block đất công
  • Đường đi
BẠN MUỐN BÁN ĐẤT
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Hoặc đến website để tiến hành ký gửi
GỌI TƯ VẤN VIÊN! VỀ TRANG CHỦ
b2-154
b2-14
b2-16
b2-153
b2-27
b2-13
côngviên1
b2-17
b2-18
b2-19
b2-20(cósổ)
b2-150
b2-15
b2-1
b2-26(cósổ)
b2-4
b2-21(cósổ)
b2-22(cósổ)
b2-23
b2-24
b2-25
b2-5
b2-2
b2-63
b2-3
b2-62
b2-6
b2-61
a3-3
a3-4
a3-2
a3-1
b2-28
b2-29
b2-30
b2-33
b2-34
b2-35
b2-36
b2-37(cósổ)
b2-38(cósổ)
b2-39(cósổ)
b2-40(cósổ)
b2-41(cósổ)
b2-42(cósổ)
b2-49
b2-48
b2-47
b2-31
b2-32-nhx
a2-3(trườngmẫugiáo)
tg
ttvh
a2-20(trườngcấp2số1)
b2-46
b2-45
b2-44
b2-43
b2-50-01
b2-50-02
b2-60
b2-7(cósổ)
b2-10
a3-6
b2-143
côngviên2
b2-8
a3-5
b2-64
b2-9
a3-7
b2-76
b2-75
b2-74
b2-77
b2-78
b2-65
b2-66
b1-135(cósổ)
b2-34khubiệtthự(cósổ)
b2-35khubiệtthự(cósổ)
b2-92
b3-15
b3-18
b3-16
b3-17
azura2pn
b2-82
b2-95
b2-94
b2-93
b2-104
b2-73
b2-80
b2-79
a2-1(trườngmẫugiáo)
b2-72
b2-71
b2-105
b2-67
b2-68
a2-5
b2-96
b2-97
b2-98
b2-99
b2-100
b2-101
a3-8
a3-9
b2-12
b2-11
b2-59
b2-58
b2-57
b2-56
b2-55
b1-133
a5-2-1trườngthcs
b1-147(cósổ)
b1-146(cósổ)
a5-3-2trườngtiểuhọc
b2-54
a5-1trườngthpt
a4-1bệnhviệnchấtlượngcao
a5-2-2trườngthcs
b1-136(cósổ)
b1-148
b1-130
b1-129
b1-131(cósổ)
b1-128
côngviên
trườnghọc
a..
côngviên3
b1-3
b1-6-hx
b1-7
b1-10
b1-16
b1-14
b1-11
b1-26
b1-21
b1-22
b1-23
b1-17
b2-51-01
b2-51-02
b2-54-01
b2-53
b2-52-nhx
a2-7trườngtiểuhọcsố1
a2-2trườngmẫugiáo
b1-2-dv
b1-3-dv
b1-5-01
b1-6(cósổ)-dv
b1-7(cósổ)-dv
b1-8-dv
b1-9-dv
b1-10-01
b2-1-01
b1-4
b2-19-01
b1-1
a5-2trườngthcs
a5-4-1trườngmẫugiáo
a5-3trườngtiểuhọc
côngviênnhỏ
b2-20-dv
b1-13-dv
b1-14(cósổ)-dv
b1-15-dv
b1-16-01
b2-6-dv
a2-2
a2-1
b1-12(cósổ)
b1-11-dv
b2-3-01
b2-4-dv
b2-7
quảntrường
b1-24
b1-28
b1-25-hx
b1-27
b1-40
b1-41
b1-18
b1-15-01
b1-33
b1-13-01
b1-32
b1-31
b1-34
b1-12
b1-29
b1-30
b1-9-01
b1-8-01
b1-5-02
b1-4-01
b1-1-01
a1-3
a1-4
b1-20
b1-134
b1-139
b1-140
a5-4-7trườngmẫugiáo
b1-137
b1-132
b1-77(cósổ)
b1-78(cósổ)
b1-79(cósổ)
b1-80
b1-141
b1-142
b1-143
b1-144
b1-145
tg-01
tg-02
b1-73(cósổ)
b1-72(cósổ)
b1-71(cósổ)
b1-42-ntp
b1-127
b1-126
b1-76
b1-75
b1-74
a5-3-1trườngtiểuhọc
b2-52-01
b2-48-01
b1-121
b1-122
b1-124
b1-123
b1-120
b1-149
b1-117
b1-116
b1-47-01
b1-118
b1-119
a2-16
b1-61
b1-64
b1-65
b1-70
b1-126-01
b1-125
b1-67
b1-68
b1-69
a5-4-5
a2-13
b1-60
b1-57
b1-56
b1-55
b1-58
b1-59
a2-14
a2-15
b1-62
b1-63
b1-66
b2-4-02
b1-90
b1-91
b1-92
b1-93
b1-94
b1-95
b1-96
b1-43
b1-44
b1-45
b1-46
b1-47-02
b1-48
b1-49
b1-50
b1-51
b1-52
b1-53
b1-54
b1-98
b1-99
b1-100
b1-108
b1-107
b1-106
b1-105
b1-104
b1-103
b1-109
b1-110
b1-111
b1-112
b1-113
b1-115
b1-114
b1-138
b2-22-ntp
b1-102
b1-101
b2-21
b1-97
b1-42-02
b1-41-01
b1-40-01
b1-35
b1-36-ntp
b1-37
b1-38-ntp
b1-39
b1-81
a2-3
b1-152
b1-33-01
b1-32-01
b1-34-01
b1-27-01
b1-28-01
b1-29-01
b1-31-01
b1-30-01
b1-153
a2-11
b1-26-01
b1-25-01
b1-24-01
b1-23-01
b1-22-01
a2-8
b1-83
b1-17-01
b1-18-01
b1-19
b1-20-01
b1-21-01
a2-9
b1-84
b1-16-02
b1-15-02
b1-14-01
b1-13-02
b1-12-01
b2-19-02
b2-20-01
a5-3-3trườngtiểuhọc
a5-4-2trườngmẫugiáo
a5-4-4trườngmẫugiáo
quảngtrườngtrungtâm2-9
khuvuichơihòaxuânlátgạchterfazzo
côngviên4
a5-4-6trườngmẫugiáo
côngviên5
a5-4-3trườngmẫugiáo
côngviên6
b2-3-02
a2-1-01
b2-81
b2-70
b2-69
b3-24
b3-25
b3-26
b3-27
b2-91
b2-106
a2-12trườngthpt
a2-11trườngcấp2số2
b2-83
b3-28
b2-84
b2-85
b2-86
b2-90
b2-108
a3bệnhviện
tt5
b2-87
b2-88
b2-89
a2-8trườngtiểuhọcsố2
b3-29
b2-110
côngviên8
b2-103
a3-4-01
b2-139
a3-4-02
a3-10
b2-142
b2-140
b3-29-01
b2-107
b3-20
b2-141
côngviên(khuĐầmsen)
trườnghọc-01
a2-2-01
a2-4
b1-82
a2-5-01
a2-6
a2-7
b1-86
b1-87
a2-10
b2-1-02
b1-2-02
b1-1-02
b1-155
b1-88
b1-154
b1-89
b1-3-02
b1-4-02
b1-5-03
a5-3-4trườngtiểuhọc
b1-7-01
b1-6-01
b1-9-02
b1-8-02
b1-10-02
b1-11-02
b1-39-01
a2-20
b1-38-01
a2-19
b1-37-01
b1-36-01
b1-35-01
b2-1-03
b2-9-01
b2-12-01
b2-19-03
b2-20-02
b2-23-01
b2-5-01
b2-2-01
b2-29-01
b2-28-01
b3-19
b3-20-01
b2-8-01
b2-15-01
b2-26vcc
b2-16-01
b2-15-02
b2-41vcc
b2-37vcc
b2-36vcc
b2-40vcc
b2-18-01
b2-17-01
côngviêncâyxanhvàkhuthểthao
b2-12-02
b2-13-01
b2-11-01
b2-9-02
b2-21-01
vệtcâyxanheuro
vệtcâyxanheuro2
vệtcâyxanheuro3
vệtcâyxanheuro4
vệtcâyxanheuro5
b2.8euro1
b2.8euro2
b3-6vcc
b2-38vcc
b2-3vcc
b3-5vcc
b2-42vcc
trạmđiệnvcc
vcccr
côngviên9
b2-32vcc
b2-33vcc
b2-35vcc
b2-34vcc
b2-25vcc
b2-27vcc
b2-28vcc
a
ttvh&tt
b2-29vcc
b2-25vcc-1
b2-138
b3-38
b2-137
b2-136
b2-135
b2-134
a3-11
b2-130
b2-131
b2-132
b2-133
b3-36
b3-37
hồnướcsinhthái
b2-149
b2-148
b2-147
b2-146
b2-145
b2-144
côngviên3-1
b3-10
b3-8
b2-151
b2-152
a3-12
b2-109
b2-129
b2-128
b3-35
b2-127
vệtcâyxanhb2
trườngmẫugiáo&khuvuichơi
b3-19-01
vệtcx
vệtcx2
vệtcx1
vệtcx3
b3-22
b3-21
b2-111
Đường10m5-01
Đườngthông7,5m
Đườngminhmạng(rabiển2km)
Đườngthông10m5
Đườngthông10.5m
Đường10m5-02
Đường7m5mỗibên
Đườngtơlụa48m
Đường10m5-03
Đường10m5-04
Đườnghàngdừa
vccnốiminhmạng
a-vcc
trụcthông
Đườngthông7m5
cầuquabùitáhán
b2-39vcc
b2-2-02
côngviên10
côngviên7-1
b1-17-dv